Divorse property division concept. Wooden family with house and judge gavel close up

Hvordan få en rettferdig skilsmisse

Det å gjennomgå en skilsmisse er ikke bare utfordrende på det følelsesmessige plan, men har også enorme konsekvenser for økonomien. For å unngå store konflikter, er det det lurt å sette seg inn i noen regler slik at det blir en rettferdig fordeling, spesielt hvis det er barn involvert.

Samboer eller gift

Det er fremdeles store forskjeller på om du er samboer eller gift ved et samlivsbrudd. Når et par blir samboere har de i utgangspunktet eneeie, noe som betyr at det de tar med seg inn i samboerskapet, og det de eventuelt kjøper i løpet av samboerskapet, er deres eneeie. Et unntak er hvis samboere eier en bolig sammen eller at den ene får en eierandel i den andres bolig.

Som samboere har man altså en større frihet til å gjøre som man vil med egne eiendeler enn om man er gift. For å ta opp lån på felles bolig må man som gift ha underskrift fra den andre ektefellen, det trenger man ikke som samboere. Som samboere kan man fritt pantsette, selge og ta opp gjeld på «felles bolig» yten den andres samtykke. Et godt råd er å skrive en samboerkontrakt før eller like etter at dere flytter sammen.

Felles bolig hvor den ene kjøper ut den andre

En av de første tingene på agendaen når dere skal skilles, er gjerne deling av felles bolig. Er det barn involvert, velger noen par å bli boende annenhver uke i felles bolig og leie en leilighet de kan bo i den perioden de ikke har barna. Da er det altså de voksne som flytter ut annenhver uke og ikke barna. Barna beholder sin «trygge havn» En annen variant er, hvis økonomien tillater det, at den ene parten kjøper ut den andre og blir selv boende i tidligere felles bolig. For å finne riktig pris å kjøpe den andre parten ut med, kan dere velge mellom å innhente ny takst på boligen eller få en verdivurdering hver fra uavhengige meglere. Er det forskjell på verdien, kan en velge å gå får verdien som ligger midt i mellom. En verdivurdering behøver ikke å koste så mye, noen meglere har også tilbud om gratis verdivurdering, mens en takst utført av en autorisert takstmann fort kan komme opp i ca. 5000,- avhengig av takstmann og størrelsen på boligen. Til slutt, når man har blitt enige om både pris og hvem som tar over boligen, må man sende inn et nytt skjøte til Kartverket slik at boligen blir overdratt og tinglyst på parten som skal overta boligen. Den andre parten vil få overført beløpet dere har blitt enige om og kan kjøpe seg en ny bolig. Ved å velge denne varianten utløses det ingen dokumentavgift på 2,5% av kjøpesummen for å overdra skjøtet til den andre part.

Salg og deling av felles bolig

Har ingen av partene økonomi eller ønske om å kjøpe ut den andre part for å bli boende i felles bolig, kan hver av partene kreve boligen solgt. Særskilte regler gjelder hvis dere har særeie, skrevet ektepakt eller har felleseie. Felleseie innebærer at den formuen dere har sammen er felleseie og skal deles likt hvis ikke annet er avtalt. En skjevdeling gjelder de verdiene hver enkelt har tatt med seg inn i ekteskapet eller som de har mottatt i arv eller gave. Disse verdiene kan du kreve at holdes utenfor delingen av felleseie ved en skilsmisse.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
finansrådgiver002

Ønsker du hjelp med din personlige økonomi?

Få din helt egen økonomiske rådgiver med 10 års erfaring.

Økonomisk rådgiver for dine behov

Fyll inn skjemaet nedenfor og bli kontaktet for en uforpliktende prat.