Arveplanlegging – Hva bør du tenke på?

1 januar 2021 ble den nye arveloven satt i kraft og det kan være smart å sjekke om ditt testamente, din ektepakt eller samboeravtale er oppdatert med tanke på endringer i loven.

Hovedtrekkene i gammel arvelovgivning er likevel beholdt. Det betyr blant annet at ektefeller og samboere har i behold sin arverett omtrent som etter tidligere lovgivning, livsarvingene (barn og barnebarn mv.) har fått styrket sin rett til arv, og arvelaterens testasjonsrett er utvidet gjennom en forenkling av reglene.

Størst endring er det i reglene om skifte. Arvinger som skifter privat, får mer veiledning direkte i loven.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/arv/id2006122/

Det kan være fornuftig å ta opp temaet arv for å unngå fremtidige konflikter. Spesielt i familier med dine, mine og våre barn, kan arv bli komplisert. Ta samtalen og ta de forhåndsregler det er behov for.

Forskudd på arv

Mange foreldre ønsker å gi forskudd på arv til barna sine slik at de kan få nytte av arven når de enten er i etableringsfasen eller skal studere og de selv kan få oppleve gleden ved at barna får realisert drømmer mens foreldrene ennå lever. De kan også unngå konflikter i et senere arveoppgjør. I levende live kan du i utgangspunktet gi hva du vil til hvem du vil, men med flere barn kan det bli dårlig stemning hvis man skjevfordeler forskudd på arv til barna. Vær nøye med å dokumentere om beløpet du gir til et av barna er en gave eller forskudd på arv. Gir du en gave, som du står fritt til å gjøre i levende live, vil ikke dette beløpet bli avkortet når arven skal fordeles. Gir du forskudd på arv, skal dette beløpet avkortes i arven ved fordeling av avdødes bo.           

Testamente

Det er ikke alltid det er nødvendig med et testamente, men dersom man er samboer, har særkullsbarn eller ikke har barn, kan det være fornuftig og nødvendig med et testamente. Arveloven er ikke tilpasset den moderne familie, så ønsker du en annen fordeling enn hva arveloven sier, bør du skrive et testamente.

Samboere og særboere uten felles barn arver ikke hverandre og kan heller ikke sitte i uskiftet bo – da er det smart å opprette et testamente. Har du særkullsbarn og ønsker å overlate det meste av din formue til samboer eller ny ektefelle –  vær nøye med å konkretisere at dine egne livsarvinger skal arve ditt når han /hun dør. Hvis ikke vil din samboer eller nye ektefelles barn arve alt ditt.

Har du konkrete eiendeler du ønsker å fordele, må dette også skrives ned i et testamente.

Pliktdelsarv

En pliktdelsarv er en minstearv som livsarvingene har krav på og som ikke kan testamenteres bort. En pliktdelsarv er 2/3 av dødsboet.

Samboerkontrakt

Det kan være lett å droppe samboerkontrakten og tenke at den dreper romantikken. Har man nettopp flyttet sammen og skal starte på et felles samliv ønsker man ikke å tenke på et samlivsbrudd. Skriv den kontrakten allikevel. Bare gjør det. Skriv den og arkiver den i den tro at den aldri skal benyttes.

I en samboerkontrakt bør det være med:

  • Fordeling av hvem som eier hvilke eiendeler ved opphør av samboerskapet
  • Fordeling av løpende utgifter ( inkludert lån )
  • Forsikringer og testamente
Ektepakt

Dersom man ønsker en annen formuesordning enn den som følger av arveloven (felleseie), må dette kom til uttrykk i en ektepakt. Ønsker man særeie, må dette også konkretiseres i ektepakten. Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-06-14-21?q=arveloven

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
finansrådgiver002

Ønsker du hjelp med din personlige økonomi?

Få din helt egen økonomiske rådgiver med 10 års erfaring.

Økonomisk rådgiver for dine behov

Fyll inn skjemaet nedenfor og bli kontaktet for en uforpliktende prat.