Putins gassnekt kan gi rekordhøye strømpriser

Hvis Russland stenger gasskrana til Tyskland også, kan strømprisene i Norge og Europa skyte i været. Analytiker frykter økonomisk tilbakegang i Europa. Russland har stanset eksport til Polen og Bulgaria. Hvis Russland stenger for flere land, kan strømprisen øke med nye 50 øre per kilowattime i Sør-Norge, mener analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. […]

Oljefondet tapte 653 milliarder kroner i første kvartal

Statens pensjonsfond utland fikk i 2022 en avkastning på -4,9 prosent. Det tilsvarer et tap på 653 milliarder kroner. Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -5,2 prosent. Avkastningen på renteinvesteringene var -4,8 prosent, mens investeringene i unotert eiendom fikk en avkastning på 4,1 prosent. – Første kvartal har vært preget av geopolitisk uro, noe som også […]