Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår, er i kontakt med oss via registreringsskjema eller telefon, bruker en av våre plattformer eller oppgir opplysninger om deg selv vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Pengehjelpen AS, ved styreleder.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du ta kontakt. Kontaktinformasjonen til Pengehjelpen er: support@pengehjelpen.no.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1.  Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og/eller informasjon fra representert virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  2. Ta kontakt med deg, levere skreddersydd rådgivning, samt gjøre arbeid i forkant og/eller etter kontakt for å kunne bistå deg på en best mulig måte: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen og andre personopplysninger du oppgir i forbindelse med ditt kundeforhold hos oss.
  3. Kartlegge hvilke annonser, nettsider, segmenteringsmuligheter og budskap som gir oss best effekt gjennom markedsføringen: Hvilke annonser du viser interesse for, adferd på nettsider, samt demografiske, geografiske og psykografiske kriterier ut fra data innhentet med ditt samtykke fra tredjeparter, samt kombinasjonen av disse.
  4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Samtidig brukes cookies til å kartlegge hvilke kunder som er mest relevante for vår virksomhet. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden når det ikke lenger er noe formål med videre lagring.
  5. Ved å legge til informasjon i URLen i annonser eller annet som linkes til vår nettside, så vil vi kunne knytte data om hvordan du fant oss til deg når du fyller inn vårt kontaktskjema. Eksempler på dette kan være at når du kontakter oss så ser vi hvilken annonse du klikket på og i hvilken kanal, kombinert med dine kontaktdata og annen persondata. Dette skjer uavhengig av om du har aktivert cookies i nettleseren eller ikke, eller om du har samtykket til cookies til markedsførings- eller analyseformål eller ikke. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. En henvendelse til oss vil gi mer informasjon om bakgrunnen for at du tar kontakt, og vi vurderer det slik at denne dataen ikke gir oss ytterligere sensitive opplysninger eller vil være til ulempe for deg, men vil hjelpe oss kjøre mer effektive kampanjer for å kunne hjelpe flere kunder med deres økonomi.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering, dersom du ikke er kunde hos oss. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Dersom du er kunde hos oss kan vi dele din informasjon med tredjeparter for å sende deg tilbud, som et ledd i å levere en god tjeneste til deg som kunde, for å forbedre løsningen eller vi ellers ønsker å gjøre dette for å levere en bedre tjeneste til deg som kunde.

Vi kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vi har inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

Freshdesk (Freshworks Inc.): Personopplysninger samles inn for å gi oss muligheten til å ta kontakt med deg og utføre tjenester for deg.

Zendesk (Zendesk Inc.): Personopplysninger samles inn for å gi oss muligheten til å ta kontakt med deg og utføre tjenester for deg.

Stripe: Personopplysninger samles inn i forbindelse med betalinger. Denne databehandleren kan samle din kontaktinformasjon, lagre din betalingsinformasjon og sende deg eposter i forbindelse med ditt abonnement og betalinger.

Microsoft: Personopplysninger lagres for at vi skal kunne ha dialog med deg, levere våre tjenester og kundeservice.

Zapier: Personopplysninger samles inn for gjennomføring av kundedialog og epostutsendelser, administrere innkommende henvendelser og varsle ansatte i Pengehjelpen om disse, samt systematisering av data og formidle data fra et system til et annet.

Clickfunnels: Personopplysninger samles inn for å kunne håndtere og ha oversikt over bestillinger av ulike produkter og tjenester, samt hvordan du har kommet i kontakt med oss.

Unbounce: Personopplysninger samles inn for at vi skal kunne følge opp henvendelser.

WIX: Personopplysninger samles inn for at vi skal kunne følge opp henvendelser.

Domeneshop: Personopplysninger samles inn for at vi skal kunne følge opp henvendelser.

Ice Communication Norge AS: Personopplysninger samles inn ifm. utgående/innkommende SMS og telefonsamtaler for oppfølging og kundeservice.

Typeform: Personopplysninger samles inn for å kunne gjennomføre tjenester for deg og følge opp henvendelser.

Google Ireland Limited: Personopplysninger lagres for kvalitetskontroll.

I tillegg til dette samles persondata via leverandører som vi bruker for å samle informasjonskapsler (cookies). Se vår cookie-erklæring her.

Databehandlerne ovenfor kan igjen ha underleverandører som de har avtaler om behandling av personopplysninger med, for å sørge for at underleverandørene deres følger samme retningslinjer som de selv følger ovenfor Pengehjelpen AS.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området eller med databehandlere i utland som har avtaler i trinn med GDPR-regler.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss kun så lenge det er behov for det formål personopplysningene ble samlet inn for, samt å samle statistikk. I noen tilfeller kan personopplysninger lagres over en lengre periode dersom det vil være hensiktsmessig for oppfølging av et gjennomført tiltak. Deretter vil informasjonen anonymiseres på grunnlag av optimalisering av hjemmesider, annonser mv.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, samt statistikk er ferdig innsamlet og kategorisert.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss gjennom kontaktopplysninger som du kan finne ovenfor i denne erklæringen. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Det kan forekomme endringer i denne personvernerklæringen. Dette kan for eksempel være på bakgrunn av endringer i regelverk, endringer i våre tjenester, lansering av nye tjenester eller annet. Du finner alltid oppdatert informasjon om hvordan vi behandler persondata lett tilgjengelig på vår nettside. Dersom vi gjør vesentlige endringer og har din kontaktinformasjon vil vi informere det om dette.